Hyvän Uuden Vuoden toivotus!

Hyvän Uuden Vuoden toivotus!

Vuosi 2018 on alkanut rauhallisissa merkeissä Sastamalassa. Positiivinen piirre on se, että rakennustöitä on aloitettu monessa uudessa kohteessa. Ikäihmisten palveluasumispalveluita on tulossa lisää vähintään kahteen eri kohteeseen. 

Vaikka rakentaminen on vilkastunut sekä työllisyystilanne parantunut, Sastamalan asukasluku on laskussa. Viime vuonna väki väheni hieman yli 200 asukkaalla. Kaupunkiimme muuttaa noin 700-800 ihmistä. Suunnilleen saman verran muuttaa vuoden aikana pois. Sen sijaan syntyvyyden suhde kuolleisuuteen on ollut epäsuhtainen. Tästä johtuen asukasmäärä laskee arvelujen mukaan myös tulevina vuosina. 

Kunta olemme me ja toimiva kunta tarvitsee hyvän määrän vireitä asukkaita, riittävän hyvät palvelut ja vuoropuhelun eri toimijoiden välillä. Mielestäni Sastamalassa perusasiat ovat kunnossa. Lähipalveluja on saatavilla varsin hyvin. Terveydenhuollon palvelupisteitä on alueellamme kohtuullisesti. Sote-uudistuksen myötä epäilen joidenkin palvelupisteiden sulkeutuvan ja esim. terveydenhuoltopalvelujen osin keskittyvän. Kuitenkin aluesairaalapaikkakuntana palvelujen kirjo voi jopa osin parantua, kun aluesairaalan alueelle saattaa tulla ns. täyden palvelun perusterveydenhuollon yksikkö. 

Se mitä tarvitsemme, on rohkeus tehdä uusia päänavauksia ja rohkeus katsoa muutamaa vuotta kauemmas. Seurakunnalta oli rohkea teko myydä pappilan rakennus. Tämä rohkeus näkyy nyt  täysin peruskorjatussa rakennuksessa, jota voivat kaikki tahtoessaan käydä katsomassa ja varata hyvin monenlaisten tilaisuuksien pitopaikaksi. 

Tästä olisi helppo jatkaa alueen jalostamista. Entä jos pappilan navetan, joka on toiminut museorakennuksena, käyttöä parannettaisiin, tilaa korjattaisiin ja kehitettäisiin yksityisen tahon avulla. Entä jos ajattelisimme rohkeasti ja mahdollistaisimme alueelle uuden syntymisen ja kehittymisen. Olisi hyvä selvittää yhdessä seurakunnan kanssa erilaisia vaihtoehtoja siirtyä 2020-luvulle mahdollisesti uudenlaisten järjestelyjen myötä. Mitäpä, jos kosken sillan pielessä oleva kirjastorakennus palvelisikin jatkossa seurakunnan tarpeita ja seurakuntatalon käyttötarkoitusta voitaisiin laajentaa. Entä jos kaupunki rakentaisikin Pororannan alueelle jotakin aivan uudenlaista julkista tilaa, joka palvelisi kirjastona, informaatio- ja kokoontumiskeskuksena. Rakennuksessa voisi olla osakehuoneistoja ja vaikkapa se kauan kaivattu uimahallikin. Elävä kaupungin keskus takaa hyvän säteilemisen myös kauemmas. 

Kannustan näin vuoden alkaessa jokaista ajattelemaan inan toisin, kuin aina perinteisesti. Suuret innovaatiot syntyvät helpommin, kun antaa ajatuksille tilaa. Aina, kun kohtaamme toisen henkilön, olisi erittäin tärkeätä keskustella ja vaihtaa ajatuksia erityisesti juuri silloin, kuin huomaa toisen ajattelevan isosti eritavoin, kuin itse ajattelee. Hegelin oppien mukaisesti teesin jälkeen tulee antiteesi ja siitä parhaimmillaan seuraa synteesi, joka on vielä enemmän, kuin ensimmäinen ja toinen teesi yhteensä.

Toivotan mitä rohkeinta ja innovatiivisinta vuotta 2018 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *